Integritetspolicy

Vi följer GDPR


Personlig integritet, anonymitet och säker hantering av personuppgifter är viktigt för oss. Vi följer självklart dataskyddsförordningen GDPR.


Personuppgifter behandlas endast om det är relevant för vårt uppdrag. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, nu levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, personnamn, adress och personliga e-postadresser.


GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Om du är besökare på Emmabodakalasets webbplats använder vi cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Vi använder också cookies för kunna analysera våra besökares användning av webbplatsen och för att spara vissa inställningar, som språk och andra uppgifter.


Om du är besökare på Emmabodakalasets fysiska evenemang godkänner du som biljettinnehavare att du kommer kunna synas i filmer, foto och sociala medier på eller i närheten av festivalen och i kommersiella syften.

Integritetspolicy

Vi följer GDPR


Personlig integritet, anonymitet och säker hantering av personuppgifter är viktigt för oss. Vi följer självklart dataskyddsförordningen GDPR.


Personuppgifter behandlas endast om det är relevant för vårt uppdrag. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, nu levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, personnamn, adress och personliga e-postadresser.


GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Om du är besökare på Emmabodakalasets webbplats använder vi cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Vi använder också cookies för kunna analysera våra besökares användning av webbplatsen och för att spara vissa inställningar, som språk och andra uppgifter.


Om du är besökare på Emmabodakalasets fysiska evenemang godkänner du som biljettinnehavare att du kommer kunna synas i filmer, foto och sociala medier på eller i närheten av festivalen och i kommersiella syften.

Integritetspolicy

Vi följer GDPR


Personlig integritet, anonymitet och säker hantering av personuppgifter är viktigt för oss. Vi följer självklart dataskyddsförordningen GDPR.


Personuppgifter behandlas endast om det är relevant för vårt uppdrag. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, nu levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, personnamn, adress och personliga e-postadresser.


GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Om du är besökare på Emmabodakalasets webbplats använder vi cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Vi använder också cookies för kunna analysera våra besökares användning av webbplatsen och för att spara vissa inställningar, som språk och andra uppgifter.


Om du är besökare på Emmabodakalasets fysiska evenemang godkänner du som biljettinnehavare att du kommer kunna synas i filmer, foto och sociala medier på eller i närheten av festivalen och i kommersiella syften.

Integritetspolicy

Vi följer GDPR


Personlig integritet, anonymitet och säker hantering av personuppgifter är viktigt för oss. Vi följer självklart dataskyddsförordningen GDPR.


Personuppgifter behandlas endast om det är relevant för vårt uppdrag. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, nu levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, personnamn, adress och personliga e-postadresser.


GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Om du är besökare på Emmabodakalasets webbplats använder vi cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Vi använder också cookies för kunna analysera våra besökares användning av webbplatsen och för att spara vissa inställningar, som språk och andra uppgifter.


Om du är besökare på Emmabodakalasets fysiska evenemang godkänner du som biljettinnehavare att du kommer kunna synas i filmer, foto och sociala medier på eller i närheten av festivalen och i kommersiella syften.