Biljettvillkor

Vad roligt att du vill besöka Emmabodakalaset! Följande är regler för biljettköp:


 • Du godkänner som biljettinnehavare att du kan komma att synas på Emmabodakalasets sociala medier i form av film och foto, på eller i närheten av festivalen.


 • Biljetten avser hela festivalen, inte enskilda spelningar. Detta innebär att om det uppstår förseningar, ändringar i program, helt- eller delvis inställda enskilda akter, så utgår ingen kompensation för detta.


 • Vi på Emmabodakalaset gör vårt yttersta för att skapa en säker festival. Men med det sagt besöker du som biljettinnehavare arrangemanget på egen risk.
  Som biljettinnehavare kan du komma att nekas inträde eller avlägsnas från området vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger. Denna bedömning gör säkerhetspersonal på plats och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår för detta.


 • Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från Emmabodakalaset.


 • Emmabodakalaset (arrangören) ger inte ersättning för olyckor eller brott som utförs på festivalen.


 • Biljettinnehavaren kan komma att nekas inträde eller avlägsnas från området vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger. Denna bedömning gör säkerhetspersonalen på plats och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår för detta.


  Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från Emmabodakalaset.


 • Skulle festivalen inte kunna genomföras kopplat till strejk, elavbrott, trasig teknik, terrorhot, bombhot, extremt väder, allvarliga och hastiga sjukdomar/skador på nyckelpersoner i arrangörsgruppen/underleverantörer kan festivalen helt eller delvis ställas in. Detta ger ej någon som helst form av ersättning för biljett. Emmabodakalaset förbehåller rätten att flytta arrangemangets datum och plats.


 • Utan skriftligt tillstånd från Emmabodakalaset får ingenting säljas på området eller göras reklam för. Eventuellt skadeståndskrav kan krävas samt avlägsnande från området.

Biljettvillkor

Vad roligt att du vill besöka Emmabodakalaset! Följande är regler för biljettköp:


 • Du godkänner som biljettinnehavare att du kan komma att synas på Emmabodakalasets sociala medier i form av film och foto, på eller i närheten av festivalen.


 • Biljetten avser hela festivalen, inte enskilda spelningar. Detta innebär att om det uppstår förseningar, ändringar i program, helt- eller delvis inställda enskilda akter, så utgår ingen kompensation för detta.


 • Vi på Emmabodakalaset gör vårt yttersta för att skapa en säker festival. Men med det sagt besöker du som biljettinnehavare arrangemanget på egen risk.
  Som biljettinnehavare kan du komma att nekas inträde eller avlägsnas från området vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger. Denna bedömning gör säkerhetspersonal på plats och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår för detta.


 • Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från Emmabodakalaset.


 • Emmabodakalaset (arrangören) ger inte ersättning för olyckor eller brott som utförs på festivalen.


 • Biljettinnehavaren kan komma att nekas inträde eller avlägsnas från området vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger. Denna bedömning gör säkerhetspersonalen på plats och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår för detta.


  Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från Emmabodakalaset.


 • Skulle festivalen inte kunna genomföras kopplat till strejk, elavbrott, trasig teknik, terrorhot, bombhot, extremt väder, allvarliga och hastiga sjukdomar/skador på nyckelpersoner i arrangörsgruppen/underleverantörer kan festivalen helt eller delvis ställas in. Detta ger ej någon som helst form av ersättning för biljett. Emmabodakalaset förbehåller rätten att flytta arrangemangets datum och plats.


 • Utan skriftligt tillstånd från Emmabodakalaset får ingenting säljas på området eller göras reklam för. Eventuellt skadeståndskrav kan krävas samt avlägsnande från området.

Biljettvillkor

Vad roligt att du vill besöka Emmabodakalaset! Följande är regler för biljettköp:


 • Du godkänner som biljettinnehavare att du kan komma att synas på Emmabodakalasets sociala medier i form av film och foto, på eller i närheten av festivalen.


 • Biljetten avser hela festivalen, inte enskilda spelningar. Detta innebär att om det uppstår förseningar, ändringar i program, helt- eller delvis inställda enskilda akter, så utgår ingen kompensation för detta.


 • Vi på Emmabodakalaset gör vårt yttersta för att skapa en säker festival. Men med det sagt besöker du som biljettinnehavare arrangemanget på egen risk.
  Som biljettinnehavare kan du komma att nekas inträde eller avlägsnas från området vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger. Denna bedömning gör säkerhetspersonal på plats och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår för detta.


 • Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från Emmabodakalaset.


 • Emmabodakalaset (arrangören) ger inte ersättning för olyckor eller brott som utförs på festivalen.


 • Biljettinnehavaren kan komma att nekas inträde eller avlägsnas från området vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger. Denna bedömning gör säkerhetspersonalen på plats och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår för detta.


  Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från Emmabodakalaset.


 • Skulle festivalen inte kunna genomföras kopplat till strejk, elavbrott, trasig teknik, terrorhot, bombhot, extremt väder, allvarliga och hastiga sjukdomar/skador på nyckelpersoner i arrangörsgruppen/underleverantörer kan festivalen helt eller delvis ställas in. Detta ger ej någon som helst form av ersättning för biljett. Emmabodakalaset förbehåller rätten att flytta arrangemangets datum och plats.


 • Utan skriftligt tillstånd från Emmabodakalaset får ingenting säljas på området eller göras reklam för. Eventuellt skadeståndskrav kan krävas samt avlägsnande från området.

Biljettvillkor

Vad roligt att du vill besöka Emmabodakalaset! Följande är regler för biljettköp:


 • Du godkänner som biljettinnehavare att du kan komma att synas på Emmabodakalasets sociala medier i form av film och foto, på eller i närheten av festivalen.


 • Biljetten avser hela festivalen, inte enskilda spelningar. Detta innebär att om det uppstår förseningar, ändringar i program, helt- eller delvis inställda enskilda akter, så utgår ingen kompensation för detta.


 • Vi på Emmabodakalaset gör vårt yttersta för att skapa en säker festival. Men med det sagt besöker du som biljettinnehavare arrangemanget på egen risk.
  Som biljettinnehavare kan du komma att nekas inträde eller avlägsnas från området vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger. Denna bedömning gör säkerhetspersonal på plats och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår för detta.


 • Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från Emmabodakalaset.


 • Emmabodakalaset (arrangören) ger inte ersättning för olyckor eller brott som utförs på festivalen.


 • Biljettinnehavaren kan komma att nekas inträde eller avlägsnas från området vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger. Denna bedömning gör säkerhetspersonalen på plats och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår för detta.


  Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från Emmabodakalaset.


 • Skulle festivalen inte kunna genomföras kopplat till strejk, elavbrott, trasig teknik, terrorhot, bombhot, extremt väder, allvarliga och hastiga sjukdomar/skador på nyckelpersoner i arrangörsgruppen/underleverantörer kan festivalen helt eller delvis ställas in. Detta ger ej någon som helst form av ersättning för biljett. Emmabodakalaset förbehåller rätten att flytta arrangemangets datum och plats.


 • Utan skriftligt tillstånd från Emmabodakalaset får ingenting säljas på området eller göras reklam för. Eventuellt skadeståndskrav kan krävas samt avlägsnande från området.